Debata nad Raportem o stanie Gminy Gnojno za 2019 rok

2020-06-15 12:58:13 Informacje

W myl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, mieszkaniec, ktry chciaby zabra gos w debacie nad raportem o stanie Gminy Gnojno zobowizany jest zoy do Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno pisemne zgoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osb. wicej»

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATW NA RACHMISTRZW TERENOWYCH

2020-06-15 10:52:14 Informacje

Wjt Gminy Gnojno
Gminny Komisarz Spisowy
ogasza otwarty i konkurencyjny nabr kandydatw na rachmistrzw terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
wicej»

Uniewanienie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej w Raczycach

2020-03-27 14:50:35 Ogoszenia o naborze

wicej»

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoy podstawowej

2020-03-25 15:15:53 Ogoszenia o naborze

Wjt Gminy Gnojno ogasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej w Raczycach wicej»

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzdnicze

2020-01-31 12:21:38 Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Podinspektor ds. funduszy soeckich w Referacie Rolnictwa i Ochrony rodowiska wicej»

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzdnicze

2020-01-31 12:18:54 Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Podinspektor ds. oglnoorganizacyjnych w Referacie Organizacyjnym wicej»

Informacja o rozpoczciu realizacji projektu partnerskiego "e-Pracownie W"

2018-07-30 09:02:11 Informacje

Informacja o rozpoczciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Wojewdztwa witokrzyskiego” wicej»

NOWE TERMINY SKADANIA WNIOSKW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO I NOWE WZORY WNIOSKU!

2012-01-24 10:45:50 Informacje

Procedura o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wicej»

INFORMACJA

2012-01-17 12:38:12 Informacje

Rejestr dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych wicej»