Ogoszenie o naborze na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Gminy w Gnojnie

2020-01-10 09:22:34 Ogoszenia o naborze

WJT GMINY GNOJNO OGASZA NABR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor ds. funduszy soeckich w Referacie Rolnictwa i Ochrony rodowiska wicej»

Ogoszenie o naborze na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Gminy w Gnojnie

2020-01-10 09:15:44 Ogoszenia o naborze

WJT GMINY GNOJNO OGASZA NABR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor ds. oglnoorganizacyjnych w Referacie Organizacyjnym wicej»

Informacja o rozpoczciu realizacji projektu partnerskiego "e-Pracownie W"

2018-07-30 09:02:11 Informacje

Informacja o rozpoczciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Wojewdztwa witokrzyskiego” wicej»

NOWE TERMINY SKADANIA WNIOSKW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO I NOWE WZORY WNIOSKU!

2012-01-24 10:45:50 Informacje

Procedura o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wicej»

INFORMACJA

2012-01-17 12:38:12 Informacje

Rejestr dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych wicej»