Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

2024-07-10 14:44:28 Ogoszenia o naborze

WJT GMINY GNOJNO
ogasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie wicej»

INFORMACJA

2024-07-03 12:55:58 Informacje

dla mieszkacw gminy wicej»

Informacja

2023-10-23 14:11:16 Informacje

o kontroli gromadzenia nieczystoci ciekych wicej»

INFORMACJE DOTYCZCE ODPADW KOMUNLANYCH

2022-06-03 13:26:57 Informacje

(art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach) wicej»

Od 31 grudnia 2021 r. obowizuj nowe stawki opat za wod i cieki

2021-12-27 09:16:23 Informacje

W dniu 29 listopada 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie wyda decyzj zatwierdzajc taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw na terenie gminy Gnojno na okres 3 lat. wicej»