Zawiadomienie

Wersja do druku

BGK. 7639 – 01/2008                                             Opatowiec dn. 14.07.2008 r


O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I EZawiadamia się zgodnie z art. 49 KPA , w związku z art. 46 a ust.4 pkt.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo Ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U z 2008 r Nr. 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) , że w dniu 02.07.2008 r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami dla sołectw : Krzczonów i Trębaczów gm. Opatowiec „


Jednocześnie informuje się , że stosownie do art.10 i art.49 KPA w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń o raz na stronie internetowej tut. Urzędu, Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski oraz wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie gminy w Opatowcu pokój nr 10 w godz. Od 8- mej do 15- tej.
Do wiadomości:


  1. Strony postępowania poprzez umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatowcu w oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Opatowcu na okres 14 dni tj. do dnia 28.072008 r.

  2. Stosownie do art.49 KPA doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane z dniem 29.07.2008 r.2. a/a

                                                                                                            WÓJT GMINY

                                                                                                       inż . Henryk Barański


Załączone pliki
obwieszczenie_zawiadomienie_big_2016.pdfObwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (obwieszczenie_zawiadomienie_big_2016.pdf - 78.014 KB)
Data publikacji: 2016-10-12 09:33:07 Redaktor: Radosław Fitek
zawiadomienie_o_wydaniu_decyzji.pdfZawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zawiadomienie_o_wydaniu_decyzji.pdf - 45.466 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 15:14:00 Redaktor: Radosław Fitek
zawiadomienie_obwieszczenie_2016_big.pdfObwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego (zawiadomienie_obwieszczenie_2016_big.pdf - 536.853 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 13:20:32 Redaktor: Radosław Fitek
BIG_2_6220_01_2017.pdfObwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (BIG_2_6220_01_2017.pdf - 520.13 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 13:33:40 Redaktor: Radosław Fitek
zawiadomienie_0136T.pdfZawiadomienie o wydaniu postanowienia (zawiadomienie_0136T.pdf - 316.763 KB)
Data publikacji: 2018-09-28 10:20:00 Redaktor: Bartosz Jasiński
zawiadomienie_0551T.pdfZawiadomienie o wydaniu postanowienia (zawiadomienie_0551T.pdf - 267.014 KB)
Data publikacji: 2018-09-28 10:22:10 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2723

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2008-07-18 09:12:04
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2008-07-18 09:12:27
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2018-09-28 10:25:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony