Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2018-05-15 12:23:48Sprawozdania za I Kwartał 2018
2018-05-15 12:23:20Sprawozdania za I Kwartał 2018
2018-05-04 10:45:40Bieżąca ocena jakości wody
2018-04-27 09:17:30Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 15 marca 2018r.
2018-04-27 09:16:18Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 12 luty 2018r.
2018-04-26 11:35:08Bieżąca ocena jakości wody
2018-04-16 14:03:32Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
2018-04-16 13:59:39Stanowiska pracy w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi
2018-04-16 13:55:26Stanowiska pracy w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego
2018-04-16 13:52:25Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
2018-04-16 13:28:53PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2018-04-09 10:20:49Regulamin Urzędu Miejskiego w Pińczowie
2018-04-09 10:15:40Sprawozdania za IV Kwartał 2017
2018-04-06 13:59:50Bieżąca ocena jakości wody
2018-04-05 09:02:14Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pińczowie
2018-03-29 08:41:57Uchwała Nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2018-03-23 12:15:26ocena okresowa za 2017rok
2018-03-12 07:57:56Bieżąca ocena jakości wody
2018-03-08 11:50:18ocena okresowa za 2017rok
2018-03-08 11:50:11Bieżąca ocena jakości wody
2018-02-22 13:40:47Protokół Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2017r.
2018-02-22 13:39:31Protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 listopada 2017r.
2018-02-15 09:56:00Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - III wyłożenie
2018-02-15 09:54:46Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2018-02-15 09:54:42Procedura zmiany mpzp
2018-02-15 09:54:29Projekty - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2018-02-15 09:54:24Postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości
2018-02-15 09:54:20Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - trzecie wyłożenie
2018-02-15 09:54:16Zaświadczenia, wypisy i wyrysy
2018-02-15 09:54:12Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - trzecie wyłożenie
2018-02-15 09:54:08Projekt zmiany nr 1 MPZP sołectwa Skrzypiów
2018-02-15 09:54:03Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany nr 1 MPZP sołectwa Skrzypiów
2018-02-15 09:53:59Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 1 MPZP sołęctwa Skrzypiów
2018-02-15 09:53:55Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - III wyłożenie
2018-02-15 09:53:50Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
2018-02-15 09:53:46Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
2018-02-15 09:53:33Miasto Pińczów
2018-02-12 08:37:15Pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie
2018-02-12 08:37:08Osiągnięcia uczniów
2018-02-12 08:36:59Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie