Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2016-12-27 11:56:51Protokół Nr XXVI/2016 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2016 roku
2016-12-27 11:39:48Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2016 r.
2016-12-27 11:28:49Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2016 r.
2016-12-27 11:27:26Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2016 r.
2016-12-27 11:13:04Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 października 2016 r.
2016-12-27 11:11:45Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 7 września 2016 r.
2016-12-27 11:10:24Protokół Nr XXIII/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 25 lipca 2016 r.
2016-12-27 11:08:59Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r.
2016-12-27 10:37:34Protokół Nr XXVI/2016 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2016 roku
2016-12-27 10:30:23Baza Aktów Własnych
2016-12-27 10:27:27Baza Aktów Własnych
2016-12-27 10:26:08Baza Aktów Własnych
2016-12-27 10:02:59uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów
2016-12-27 10:00:28uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów
2016-12-27 09:51:23Regulamin korzystania z dworca autobusowego w Pińczowie
2016-12-27 09:50:32Regulamin korzystania z dworca autobusowego w Pińczowie
2016-12-06 09:41:23cena wody
2016-12-05 13:42:33Opinie RIO w Kielcach
2016-12-05 13:42:24Sprawozdania za II kwartał 2016
2016-11-29 13:35:49Regulamin
2016-11-29 13:30:53Regulamin
2016-11-10 11:14:08Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2016-11-10 11:13:58Radkiewicz Jan
2016-11-04 12:35:52Zespół Placówek Oświatowych w Młodzawach
2016-11-02 09:25:54Organy szkoły
2016-11-02 09:25:50Informacja o szkole
2016-11-02 09:25:45Zatrudnienie
2016-11-02 09:25:27Baza szkoły
2016-10-25 14:57:02Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
2016-10-25 14:56:34Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
2016-10-25 09:23:29Cira Witold
2016-10-25 09:23:25Kmita Maciej
2016-10-25 09:23:21Mider Zdzisław
2016-10-25 09:23:13Puchała Sylwia
2016-10-25 09:23:09Soboń Maciej
2016-10-25 09:23:04Sternak Stanisław
2016-10-25 09:23:00Wykurz Aneta
2016-10-25 09:22:56Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy
2016-10-25 09:22:52Madej Mirosław
2016-10-25 09:22:48Piekoszewski Andrzej