Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2016-06-02 11:15:00Łaskawiec Marta
2016-06-02 11:14:57Mider Zdzisław
2016-06-02 11:14:52Opoka Wiesław
2016-06-02 11:14:48Pikulski Dariusz
2016-06-02 11:14:44Prokop Marek
2016-06-02 11:14:40Pruś Zdzisław
2016-06-02 11:14:35Puchała Sylwia
2016-06-02 11:14:31Robak Grażyna
2016-06-02 11:14:25Różycki Henryk
2016-06-02 11:14:21Sarna Marek
2016-06-02 11:14:15Sternak Stanisław
2016-06-02 11:14:12Szumara Edward
2016-06-02 11:14:06Woźniak Zdzisław
2016-06-02 11:14:03Wykurz Aneta
2016-06-01 14:41:17Kluby Radnych
2016-06-01 14:39:51Kluby Radnych
2016-05-31 08:38:40Stanowiska pracy w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi
2016-05-31 08:34:59Stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego
2016-05-31 08:31:02Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
2016-05-24 14:52:43Guzikowska Agnieszka
2016-05-24 14:43:36Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza
2016-05-24 14:43:32Znojek Jerzy
2016-05-24 14:43:29Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy
2016-05-24 14:43:25Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy
2016-05-24 14:43:20Zielińska Jolanta
2016-05-24 14:43:16Gruszka Krystyna
2016-05-24 14:43:12Gwiaździński Rafał
2016-05-24 14:43:08Pełka Alina
2016-05-24 14:43:04Wójcik Jolanta
2016-05-24 14:43:00Ryznar Stanisław
2016-05-24 14:42:56Wojciechowska Maria
2016-05-24 14:42:52Wierzba Grażyna
2016-05-24 14:42:47Ziemba Marcin
2016-05-24 14:42:43Spaczyński Sławomir
2016-05-24 14:42:38Winiarski Piotr
2016-05-24 14:42:30Głogowiec Andrzej
2016-05-24 14:42:26Kobierski Łukasz
2016-05-24 14:42:21Kita Beata
2016-05-24 14:42:17Biała Bogumiła
2016-05-24 14:42:13Gębka Halina