Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2014-05-30 09:49:06Znojek Jerzy
2014-05-30 09:48:31Wierzba Grażyna
2014-05-30 09:48:13Senderowska Iwona
2014-05-30 09:47:59Pełka Alina
2014-05-30 09:47:49Kita Beata
2014-05-30 09:47:36Bugaj Ewa
2014-05-30 09:47:17Gębka Halina
2014-05-30 09:47:00Piekoszewski Andrzej
2014-05-30 09:46:44Mącznik-Szwaczka Beata
2014-05-14 14:45:48Radkiewicz Jan
2014-05-14 14:42:19Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2014-04-23 08:27:37Informacje
2014-04-15 16:24:56Dane podstawowe
2014-04-14 09:33:39Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie
2014-04-14 09:33:26Dane podstawowe
2014-04-14 09:33:12Władze
2014-04-09 07:37:09Dane podstawowe
2014-04-09 07:36:55Władze
2014-04-09 07:36:35Majątek Spółki
2014-03-10 10:59:44Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie
2014-03-06 14:04:49Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
2014-03-06 11:07:29Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
2014-03-06 10:45:21Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
2014-03-06 10:45:15Zmiana nazwiska lub imienia
2014-03-06 10:45:08Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2014-03-06 10:45:02Uznanie wyroku w sprawach małżeńskich orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
2014-03-06 10:44:56Skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego
2014-03-06 10:44:50Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa
2014-03-06 10:44:43Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2014-03-06 10:44:37Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego
2014-03-06 10:42:15Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
2014-03-06 10:42:06Rejestracja zgonu
2014-03-06 10:41:54Zawarcie związku małżeńskiego
2014-01-21 11:58:12Zezwolenia na alkohol
2014-01-21 11:43:48Zezwolenia na alkohol
2014-01-21 11:20:32Zezwolenia na alkohol
2014-01-16 11:18:38Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa
2014-01-16 11:18:33Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2014-01-16 11:18:28Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego
2014-01-16 11:18:22Uzupełnienie aktu stanu cywilnego