Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2014-10-03 09:13:28Woźniak Zdzisław
2014-10-03 09:13:23Pajchel Kazimierz
2014-10-01 11:55:18Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2014-09-26 14:00:31Informacja o składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie
2014-09-18 09:24:51Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
2014-09-18 09:24:46Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012
2014-09-09 07:52:50Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów
2014-09-05 09:00:47Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
2014-09-05 09:00:40Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
2014-09-05 09:00:27Zarządzanie
2014-09-03 14:34:00Rejestracja działalności gospodarczej - zawieszenie
2014-09-03 14:33:52Rejestracja działalności gospodarczej - zmiana we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2014-09-03 10:07:48Rejestracja działalności gospodarczej - wznowienie
2014-09-02 11:51:54Rejestracja działalności gospodarczej - nowy wpis
2014-09-02 11:51:43Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy
2014-09-02 10:00:39Odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2014-09-02 10:00:09Udzielanie informacji o przedsiębiorcach
2014-09-02 09:59:39Wydawanie odpisów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2014-09-02 09:58:18Odpis zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014-09-02 09:57:32Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014-09-02 09:57:05Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014-09-02 09:56:30Odpis zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014-09-02 09:55:49Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014-09-02 08:22:25Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014-08-29 09:44:55Stanowiska pracy w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi
2014-08-29 09:44:35Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
2014-08-27 15:17:01S
2014-08-27 14:58:00Baza szkoły
2014-08-27 14:57:19Baza szkoły
2014-08-25 08:19:49Pracownicy Szkoły Podstawowej w Kozubowie
2014-08-25 08:19:38Osiągnięcia uczniów
2014-08-20 11:06:20Stanowiska pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem
2014-08-20 10:58:44Stanowiska pracy w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi
2014-08-12 10:53:07Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy
2014-08-12 10:53:00Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2014-08-12 10:52:46Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
2014-08-12 10:52:35Wydziały Urzędu Miejskiego w Pińczowie
2014-08-08 14:55:11Rejestracja działalności gospodarczej - nowy wpis
2014-08-08 13:56:20Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
2014-07-30 09:10:45Gawrońska Anna