Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2014-01-16 11:18:28Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego
2014-01-16 11:18:22Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
2014-01-16 11:18:17Rejestracja zgonu
2014-01-16 11:18:07Zawarcie związku małżeńskiego
2014-01-16 11:17:59Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
2014-01-16 11:17:52Urząd Stanu Cywilnego
2014-01-16 11:16:34Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
2014-01-15 15:20:18Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
2014-01-15 15:20:12Zmiana nazwiska lub imienia
2014-01-15 15:20:06Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2014-01-15 15:19:59Uznanie wyroku w sprawach małżeńskich orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
2014-01-13 09:44:25Baza Aktów Własnych
2014-01-13 09:40:08Baza Aktów Własnych
2014-01-13 09:36:13Baza Aktów Własnych
2014-01-13 09:32:33Baza Aktów Własnych
2014-01-08 09:38:03HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
2013-12-23 11:17:04Zezwolenia na alkohol
2013-12-23 10:56:44Zezwolenia na alkohol
2013-12-23 10:46:11Zezwolenia na alkohol
2013-12-19 11:23:29Zezwolenia na alkohol
2013-12-17 09:26:43Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2013-12-11 15:41:54Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2013-12-11 15:22:41Wydawanie Dowódów Osobistych
2013-12-11 14:18:01Statut PSCK
2013-12-11 13:52:20Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
2013-12-02 12:06:00Majątek Gminy Pińczów- stan na dzień 31.12.2012 r.
2013-12-02 12:05:10Majątek Gminy Pińczów- stan na dzień 31.12.2012 r.
2013-09-17 15:25:59Zespół Szkół w Pińczowie
2013-09-09 07:43:31Zespół Szkół w Pińczowie
2013-09-09 07:43:24Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie
2013-09-03 09:24:48Zespół Szkół w Pińczowie
2013-09-03 09:24:34Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
2013-08-28 09:52:47Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie
2013-08-28 09:51:42Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie
2013-08-27 12:00:37Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
2013-08-27 12:00:24Komisja Przemysłu i Handlu
2013-08-23 14:28:03Szkoła Podstawowa w Bogucicach
2013-07-05 14:24:46Osiągnięcia uczniów
2013-07-04 08:37:44Pracownicy Szkoły Podstawowej w Kozubowie
2013-07-02 13:00:28Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna