Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2012-06-18 13:31:20Radkiewicz Jan
2012-06-18 13:31:15Cierlik Zbigniew
2012-06-18 13:31:10Gruszka Krystyna
2012-06-18 13:31:03Gwiaździński Rafał
2012-06-18 13:30:58Pełka Alina
2012-06-18 13:30:53Ryznar Stanisław
2012-06-18 13:30:47Skowron Marcin
2012-06-18 13:30:43Wojciechowska Maria
2012-06-18 13:30:38Zachariasz Piotr
2012-06-18 13:30:29Bębenek Marzena
2012-06-18 13:30:24Bugaj Ewa
2012-06-18 13:30:15Burzawa Barbara
2012-06-18 13:30:09Dąbrowska-Krawicz Bożena
2012-06-18 13:30:02Madej Mirosław
2012-06-18 13:29:54Mącznik-Szwaczka Beata
2012-06-18 13:29:47Opoka Jolanta
2012-06-18 13:28:02Piekoszewski Andrzej
2012-06-18 13:27:57Sarna Mariusz
2012-06-18 13:27:51Spaczyński Sławomir
2012-05-16 09:04:42Stanowiska Pracy w Wydziale Planowania Przestrzennego
2012-05-15 12:31:54Baza Aktów Własnych
2012-05-15 11:57:12Zarządzenie Nr31/2012 Burmistrza miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.05.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
2012-05-15 11:24:20WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO LUB ZUPEŁNEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA BĄDŹ ZGONU
2012-05-15 11:21:28WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO LUB ZUPEŁNEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA BĄDŹ ZGONU
2012-05-15 11:20:52REJESTRACJA NOWORODKA - SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA
2012-05-15 11:20:29REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW
2012-05-15 11:19:50REJESTRACJA ZGONU
2012-04-19 14:12:08Straż Miejska
2012-04-19 13:56:43Straż Miejska
2012-04-17 08:11:23Urząd Stanu Cywilnego
2012-04-10 14:22:53WPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO
2012-04-06 10:06:52SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W SPORZĄDZONYM AKCIE STANU CYWILNEGO
2012-04-06 10:06:46UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
2012-04-04 14:16:55REJESTRACJA ZGONU
2012-04-04 11:50:43REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW
2012-04-03 13:43:45WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO LUB ZUPEŁNEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA BĄDŹ ZGONU
2012-03-26 15:23:56WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO LUB ZUPEŁNEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA BĄDŹ ZGONU
2012-03-26 15:23:49REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW
2012-03-26 15:23:41UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
2012-03-26 15:23:19SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W SPORZĄDZONYM AKCIE STANU CYWILNEGO