Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2015-03-23 14:59:48Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części
2015-03-20 12:58:08Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015-03-20 12:58:01Zezwolenia na alkohol
2015-03-20 12:57:52Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
2015-03-20 12:57:46Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2015-03-20 12:57:39Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów
2015-03-16 11:00:19Sołectwa
2015-03-05 11:37:33Kluby Radnych
2015-02-25 09:57:20Osiągnięcia uczniów
2015-02-23 07:44:16Sarna Marek
2015-02-16 12:41:19Rejestry, ewidencja i archiwa
2015-02-16 12:37:09Osoby sprawujące funkcje
2015-02-16 12:30:08Strategia
2015-02-16 11:30:15Gospodarka finansowa
2015-02-16 11:25:55Zakres działania i kompetencje
2015-02-16 11:19:23Statut
2015-02-16 11:12:24Regulamin
2015-02-16 11:09:50Dane podstawowe
2015-02-16 08:02:22Pracownicy Szkoły Podstawowej w Kozubowie
2015-02-11 14:41:28regulamin organizacyjny
2015-02-11 12:22:24Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2015-02-11 10:59:042015
2015-02-11 10:57:452015
2015-02-11 10:17:322010
2015-02-11 10:15:592010
2015-02-11 10:13:55HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH - archiwum
2015-02-11 10:11:09KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
2015-02-11 10:10:12Ogłoszenia
2015-02-11 10:08:18Ogłoszenia
2015-02-11 10:07:46ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego
2015-02-11 10:07:10Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że zadanie pod nazwą:
2015-02-11 10:05:40REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
2015-02-10 15:22:17Wydział Planowania Przestrzennego - archiwum
2015-02-10 15:17:22Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
2015-02-10 15:15:15Wydział Planowania Przestrzennego - archiwum
2015-02-10 13:36:55Informacje o szkole
2015-02-10 12:24:35Stanowiska pracy w Wydziale Inwestycyjnym i Planowania Przestrzennego
2015-02-10 12:24:11Zadania Wydziału Inwestycji
2015-02-10 11:32:04Stanowiska pracy w Wydziale Inwestycyjnym
2015-02-10 11:26:26Wydział Planowania Przestrzennego