Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2014-12-09 10:29:37Komisja Rewizyjna
2014-12-09 10:29:02Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
2014-12-09 10:28:26Komisja Rolna
2014-12-09 10:27:52Komisja Przemysłu i Handlu
2014-12-09 10:27:09Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
2014-12-09 10:26:21Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
2014-12-09 10:25:16Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
2014-11-28 14:45:49Obwieszczenie 1
2014-10-21 07:57:31Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
2014-10-21 07:53:08Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
2014-10-03 09:14:58Badurak Wiktor
2014-10-03 09:14:53Cira Witold
2014-10-03 09:14:48Domagała Robert
2014-10-03 09:14:44Dziubiński Andrzej
2014-10-03 09:14:37Gawrońska Anna
2014-10-03 09:14:33Kaczmarczyk Józef
2014-10-03 09:14:29Kapałka Jacek
2014-10-03 09:14:25Koniusz Krzysztof
2014-10-03 09:14:21Łaganowski Łukasz
2014-10-03 09:14:16Malara Ireneusz
2014-10-03 09:14:11Koniusz Anita (Pawłowska)
2014-10-03 09:14:06Płocha Anna
2014-10-03 09:14:00Prokop Marek
2014-10-03 09:13:55Pruś Zdzisław
2014-10-03 09:13:51Radkiewicz Jan
2014-10-03 09:13:46Różycki Henryk
2014-10-03 09:13:42Sarna Marek
2014-10-03 09:13:37Sokołowska Bogusława
2014-10-03 09:13:32Skowron Jan
2014-10-03 09:13:28Woźniak Zdzisław
2014-10-03 09:13:23Pajchel Kazimierz
2014-10-01 11:55:18Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2014-09-26 14:00:31Informacja o składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie
2014-09-18 09:24:51Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
2014-09-18 09:24:46Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012
2014-09-09 07:52:50Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów
2014-09-05 09:00:47Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
2014-09-05 09:00:40Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
2014-09-05 09:00:27Zarządzanie
2014-09-03 14:34:00Rejestracja działalności gospodarczej - zawieszenie