Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2014-09-02 09:57:32Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014-09-02 09:57:05Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014-09-02 09:56:30Odpis zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014-09-02 09:55:49Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014-09-02 08:22:25Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014-08-29 09:44:55Stanowiska pracy w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi
2014-08-29 09:44:35Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
2014-08-27 15:17:01S
2014-08-27 14:58:00Baza szkoły
2014-08-27 14:57:19Baza szkoły
2014-08-25 08:19:49Pracownicy Szkoły Podstawowej w Kozubowie
2014-08-25 08:19:38Osiągnięcia uczniów
2014-08-20 11:06:20Stanowiska pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem
2014-08-20 10:58:44Stanowiska pracy w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi
2014-08-12 10:53:07Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy
2014-08-12 10:53:00Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2014-08-12 10:52:46Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
2014-08-12 10:52:35Wydziały Urzędu Miejskiego w Pińczowie
2014-08-08 14:55:11Rejestracja działalności gospodarczej - nowy wpis
2014-08-08 13:56:20Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
2014-07-30 09:10:45Gawrońska Anna
2014-07-30 09:10:39Różycki Henryk
2014-06-12 08:36:20Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2014-06-02 08:57:22Dziubiński Andrzej
2014-06-02 08:57:18Badurak Wiktor
2014-06-02 08:57:14Cira Witold
2014-06-02 08:57:10Domagała Robert
2014-06-02 08:57:06Kaczmarczyk Józef
2014-06-02 08:57:02Kapałka Jacek
2014-06-02 08:56:58Koniusz Krzysztof
2014-06-02 08:56:53Łaganowski Łukasz
2014-06-02 08:56:47Malara Ireneusz
2014-06-02 08:56:43Koniusz Anita (Pawłowska)
2014-06-02 08:56:39Płocha Anna
2014-06-02 08:56:35Pruś Zdzisław
2014-06-02 08:56:30Prokop Marek
2014-06-02 08:56:26Sarna Marek
2014-06-02 08:56:20Sokołowska Bogusława
2014-06-02 08:56:15Skowron Jan
2014-06-02 08:56:10Woźniak Zdzisław