Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2008-10-22 14:02:48Stanowiska pracy w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego
2008-09-25 11:51:24Pracownicy
2008-09-24 08:47:33Zespół Placówek Oświatowych w Gackach
2008-09-16 08:49:23Skład Rady Miejskiej
2008-09-05 13:50:04Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
2008-09-03 09:31:25ZA R Z Ą D Z E N I E NR 68/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku
2008-07-17 11:34:05Rada Miejska
2008-07-17 11:33:44Skład Rady Miejskiej
2008-07-17 11:33:24Komisja Rewizyjna
2008-07-17 11:33:09Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
2008-07-17 11:32:59Komisja Rolna
2008-07-17 11:32:51Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
2008-07-17 11:32:41Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
2008-07-10 10:19:58Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 26.06.2008 r.
2008-07-04 12:02:34Bębenek Marzena
2008-07-04 12:02:27Burzawa Barbara
2008-07-04 12:02:16Madej Mirosław
2008-07-04 12:02:08Maj Zdzisław
2008-07-04 12:02:00Mącznik Beata
2008-07-04 12:01:52Pietrzykowski Tomasz
2008-07-04 12:01:43Sarna Mariusz
2008-07-04 12:01:04Spaczyński Sławomir
2008-07-04 12:00:56Szwarc Kazimiera
2008-07-04 12:00:46Szych Ryszard
2008-07-04 12:00:37Wierzba Grażyna
2008-07-04 12:00:08Wójcik Jolanta
2008-07-04 11:59:59Zaręba Danuta
2008-07-04 11:59:49Zielińska Jolanta
2008-07-04 11:59:38Znojek Jerzy
2008-07-04 11:59:27Piekoszewski Andrzej
2008-07-04 11:59:16Irla Jadwiga
2008-07-04 11:58:59Zawartka-Biała Teresa
2008-07-04 11:58:50Kalita-Bogdziewicz Renata
2008-07-04 11:58:43Klimentowski Jerzy
2008-07-04 11:58:32Sobierajski Edward
2008-07-02 13:54:44Kozłowski Marcin
2008-07-02 13:54:37Pełka Alina
2008-07-02 13:54:31Ryznar Stanisław
2008-07-02 13:54:25Skowron Marcin
2008-07-02 13:54:18Tracz Ewa