Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2014-04-09 07:37:09Dane podstawowe
2014-04-09 07:36:55Władze
2014-04-09 07:36:35Majątek Spółki
2014-03-10 10:59:44Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie
2014-03-06 14:04:49Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
2014-03-06 11:07:29Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
2014-03-06 10:45:21Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
2014-03-06 10:45:15Zmiana nazwiska lub imienia
2014-03-06 10:45:08Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2014-03-06 10:45:02Uznanie wyroku w sprawach małżeńskich orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
2014-03-06 10:44:56Skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego
2014-03-06 10:44:50Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa
2014-03-06 10:44:43Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2014-03-06 10:44:37Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego
2014-03-06 10:42:15Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
2014-03-06 10:42:06Rejestracja zgonu
2014-03-06 10:41:54Zawarcie związku małżeńskiego
2014-01-21 11:58:12Zezwolenia na alkohol
2014-01-21 11:43:48Zezwolenia na alkohol
2014-01-21 11:20:32Zezwolenia na alkohol
2014-01-16 11:18:38Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa
2014-01-16 11:18:33Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2014-01-16 11:18:28Sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego
2014-01-16 11:18:22Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
2014-01-16 11:18:17Rejestracja zgonu
2014-01-16 11:18:07Zawarcie związku małżeńskiego
2014-01-16 11:17:59Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
2014-01-16 11:17:52Urząd Stanu Cywilnego
2014-01-16 11:16:34Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
2014-01-15 15:20:18Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
2014-01-15 15:20:12Zmiana nazwiska lub imienia
2014-01-15 15:20:06Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2014-01-15 15:19:59Uznanie wyroku w sprawach małżeńskich orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
2014-01-13 09:44:25Baza Aktów Własnych
2014-01-13 09:40:08Baza Aktów Własnych
2014-01-13 09:36:13Baza Aktów Własnych
2014-01-13 09:32:33Baza Aktów Własnych
2014-01-08 09:38:03HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
2013-12-23 11:17:04Zezwolenia na alkohol
2013-12-23 10:56:44Zezwolenia na alkohol