Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2009-05-21 07:59:02Referat ds. Organizacji Robót Publicznych
2009-05-19 08:29:41Zarząd Spółki
2009-05-15 16:10:26Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: aplikant Straży Miejskiej
2009-05-11 10:21:54Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2009-05-11 10:20:33Omasta Marek
2009-05-07 09:10:27Zarzadzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.05.2009r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego
2009-04-24 14:43:18Uchwała Nr XXXII/296/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.
2009-04-22 12:00:18Zarzadzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.04.2009r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego
2009-04-22 11:57:38Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.04.2009r w sprawie zbycia lokalu
2009-04-22 11:54:16Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.04.2009r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2009-04-06 08:35:35Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
2009-04-06 08:21:03Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2009 roku
2009-03-30 09:02:51Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym
2009-03-25 15:03:54Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
2009-03-20 08:23:06Zarządzanie
2009-03-18 13:26:29Osiągnięcia
2009-01-15 08:41:24Zakres Zadań Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
2008-12-24 10:05:33Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 97 grudnia 2008 roku
2008-12-22 09:47:34Sołectwa
2008-12-18 11:49:20Sołectwa
2008-12-18 11:12:19Sołectwa
2008-12-18 11:00:14Kontrole
2008-12-18 10:58:49Przyjęcia interesantów
2008-12-18 10:57:36Wydziały Urzędu Miejskiego w Pińczowie
2008-12-18 10:56:21Sprawy obywateli
2008-12-18 10:55:05Regulamin Urzędu Miejskiego w Pińczowie
2008-10-23 10:04:48Stanowiska pracy w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego
2008-10-22 14:02:48Stanowiska pracy w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego
2008-09-25 11:51:24Pracownicy
2008-09-24 08:47:33Zespół Placówek Oświatowych w Gackach
2008-09-16 08:49:23Skład Rady Miejskiej
2008-09-05 13:50:04Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
2008-09-03 09:31:25ZA R Z Ą D Z E N I E NR 68/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku
2008-07-17 11:34:05Rada Miejska
2008-07-17 11:33:44Skład Rady Miejskiej
2008-07-17 11:33:24Komisja Rewizyjna
2008-07-17 11:33:09Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
2008-07-17 11:32:59Komisja Rolna
2008-07-17 11:32:51Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
2008-07-17 11:32:41Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej