Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2008-04-07 12:11:53Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 stycznia 2008 roku
2008-04-07 12:05:08Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr10/08
2008-04-07 12:02:03ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
2008-04-07 11:59:13ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
2008-04-07 11:57:17Zarządzenie NR 9 Burmistrza MIasta i Gminy Pińczów
2008-04-07 11:54:48Zarządzenie Nr 4/0 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 stycznia 2008 roku
2008-04-07 11:50:58Zarządzenie Nr 3/0 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 stycznia 2008 roku
2008-04-07 10:36:31ZA R Z Ą D Z E N I E NR 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2008 roku
2008-04-07 10:04:03Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.04.2008 r.
2008-04-07 09:52:512008
2008-04-01 11:46:08Dane 2004
2008-03-19 14:50:35Pracownicy Szkoły Podstawowej w Kozubowie
2008-03-19 14:50:24Informacje o szkole
2008-03-13 14:23:53Informacje o szkole
2008-03-12 14:45:17Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie
2008-03-12 08:30:41Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych, oraz mieszka
2008-02-22 13:26:04 Zespół Placówek Oświatowych w Zagości Starej
2008-02-22 10:05:09Statut PSCK
2008-02-18 15:20:29Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
2008-02-18 12:32:07Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
2008-02-18 12:31:56Zespół Placówek Oświatowych w Gackach
2008-02-11 09:26:24Dane teleadersowe
2008-02-06 09:27:18OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 stycznia 2008 roku
2008-02-01 14:45:04Zespół Placówek Oświatowych w Brześciu
2008-01-31 15:07:39Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie
2008-01-30 13:23:08Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie
2008-01-24 12:24:15Atutu naszej szkoły
2008-01-24 11:08:52Przedszkole Nr 2
2008-01-24 11:03:38Przedszkole Nr 2 i Żłobek w Pińczowie
2008-01-24 08:00:50Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie
2008-01-23 14:04:41Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem
2008-01-23 13:56:06Wydział Nadzoru Właścicielskiego
2008-01-23 13:45:51Wydział Inwestycji
2008-01-23 13:30:01Straż Miejska
2008-01-23 13:10:17Wydział Spraw Obywatelskich - archiwum
2008-01-23 11:58:36Urząd Stanu Cywilnego
2008-01-23 11:56:10Wydział Finansowo-Budżetowy
2008-01-23 11:19:49Referat ds. Organizacji Robót Publicznych
2008-01-23 10:55:26Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem
2008-01-23 10:42:56Wydział Inwestycji