Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2007-02-02 13:56:21Wydział Spraw Obywatelskich
2007-02-02 13:47:44Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Interesanta
2007-02-02 13:42:12Wydział Organizacyjny i Obsługi Interesanta
2007-02-02 13:40:55Wydział Organizacyjny i Obsługi Interesanta
2007-01-22 12:41:39ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 15.01.2007 roku
2007-01-22 12:19:53 Z A R Z A D Z E N I E NR 110/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.12.2006 roku
2007-01-22 12:15:57ZARZĄDZENIE NR 109/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego
2007-01-22 12:13:09ZARZĄDZENIE NR 108/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2006 r.w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego
2007-01-22 12:10:29ZA R Z Ą D Z E N I E NR 105/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.12.2006 roku
2007-01-11 10:02:04Regulamin
2007-01-11 10:01:34Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
2006-12-12 10:33:26Urząd Stanu Cywilnego
2006-12-12 10:30:03Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Interesanta
2006-12-11 15:04:24Skład Rady Miejskiej
2006-12-11 15:03:48Komisje Rady Miejskiej
2006-12-11 15:03:29Komisja Rewizyjna
2006-12-11 15:03:01Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
2006-12-11 15:02:49Komisja Rolna
2006-12-11 15:02:34Komisja Przemysłu i Handlu
2006-12-11 15:02:19Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
2006-12-11 15:01:58Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
2006-12-11 15:01:46Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
2006-12-11 08:18:30Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa
2006-12-11 08:17:15Pińczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane
2006-12-11 08:15:33Dane podstawowe
2006-12-11 08:14:06Forma prawna
2006-12-11 08:12:55Przedmiot działalności
2006-12-11 08:11:46Schemat organizacyjny
2006-12-11 08:09:14Składniki majątkowe
2006-12-08 14:04:45Struktura własności
2006-12-08 14:03:18Władze
2006-12-08 14:03:18
2006-11-23 08:50:41Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. księgowości podatków i opłat
2006-10-12 14:33:33Łukasz Łaganowski - Burmistrz
2006-09-27 14:36:10Badurak Wiktor
2006-09-27 14:36:01Dziubiński Andrzej
2006-09-27 14:35:41Kordyl Witold
2006-09-27 14:34:58Sobolewski Adam
2006-09-27 14:33:30Szatkowska-Mostek Bożena
2006-09-27 14:33:08Wajs-Urban Wioletta