Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2009-04-06 08:21:03Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.02.2009 roku
2009-03-30 09:02:51Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym
2009-03-25 15:03:54Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
2009-03-20 08:23:06Zarządzanie
2009-03-18 13:26:29Osiągnięcia
2009-01-15 08:41:24Zakres Zadań Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
2008-12-24 10:05:33Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 97 grudnia 2008 roku
2008-12-22 09:47:34Sołectwa
2008-12-18 11:49:20Sołectwa
2008-12-18 11:12:19Sołectwa
2008-12-18 11:00:14Kontrole
2008-12-18 10:58:49Przyjęcia interesantów
2008-12-18 10:57:36Wydziały Urzędu Miejskiego w Pińczowie
2008-12-18 10:56:21Sprawy obywateli
2008-12-18 10:55:05Regulamin Urzędu Miejskiego w Pińczowie
2008-10-23 10:04:48Stanowiska pracy w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego
2008-10-22 14:02:48Stanowiska pracy w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego
2008-09-25 11:51:24Pracownicy
2008-09-24 08:47:33Zespół Placówek Oświatowych w Gackach
2008-09-16 08:49:23Skład Rady Miejskiej
2008-09-05 13:50:04Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
2008-09-03 09:31:25ZA R Z Ą D Z E N I E NR 68/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2008 roku
2008-07-17 11:34:05Rada Miejska
2008-07-17 11:33:44Skład Rady Miejskiej
2008-07-17 11:33:24Komisja Rewizyjna
2008-07-17 11:33:09Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
2008-07-17 11:32:59Komisja Rolna
2008-07-17 11:32:51Komisja Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
2008-07-17 11:32:41Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
2008-07-10 10:19:58Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 26.06.2008 r.
2008-07-04 12:02:34Bębenek Marzena
2008-07-04 12:02:27Burzawa Barbara
2008-07-04 12:02:16Madej Mirosław
2008-07-04 12:02:08Maj Zdzisław
2008-07-04 12:02:00Mącznik Beata
2008-07-04 12:01:52Pietrzykowski Tomasz
2008-07-04 12:01:43Sarna Mariusz
2008-07-04 12:01:04Spaczyński Sławomir
2008-07-04 12:00:56Szwarc Kazimiera
2008-07-04 12:00:46Szych Ryszard