Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2008-07-04 12:00:37Wierzba Grażyna
2008-07-04 12:00:08Wójcik Jolanta
2008-07-04 11:59:59Zaręba Danuta
2008-07-04 11:59:49Zielińska Jolanta
2008-07-04 11:59:38Znojek Jerzy
2008-07-04 11:59:27Piekoszewski Andrzej
2008-07-04 11:59:16Irla Jadwiga
2008-07-04 11:58:59Zawartka-Biała Teresa
2008-07-04 11:58:50Kalita-Bogdziewicz Renata
2008-07-04 11:58:43Klimentowski Jerzy
2008-07-04 11:58:32Sobierajski Edward
2008-07-02 13:54:44Kozłowski Marcin
2008-07-02 13:54:37Pełka Alina
2008-07-02 13:54:31Ryznar Stanisław
2008-07-02 13:54:25Skowron Marcin
2008-07-02 13:54:18Tracz Ewa
2008-07-02 13:54:09Wojciechowska Maria
2008-07-02 13:51:16Gwiaździński Rafał
2008-07-02 11:52:30Gruszka Krystyna
2008-07-02 11:50:12Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza
2008-07-02 11:50:03Cierlik Zbigniew
2008-07-02 11:49:54Jan Szarawara - Sekretarz Gminy
2008-07-02 11:49:46Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy
2008-06-26 11:51:50regulamin organizacyjny
2008-06-23 12:10:462007
2008-06-23 12:06:472006
2008-06-23 12:02:332005
2008-06-23 11:58:212004
2008-06-23 09:04:06ZA R Z Ą D Z E N I E NR 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 02.05.2008
2008-06-23 09:01:01ZA R Z Ą D Z E N I E NR 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.05.2008
2008-06-18 14:55:51NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI
2008-06-18 14:55:28ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIERZAWE
2008-06-18 14:55:20ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM
2008-06-18 14:55:11WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
2008-06-18 14:55:02GEODEZJA
2008-06-18 14:54:43NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI
2008-06-18 14:54:36ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
2008-06-18 14:54:28WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UPRAWĘ MAKU I KONOPI
2008-06-18 14:54:07ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW
2008-06-18 14:53:33WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ (POŚWIADCZEŃ) O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO