Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2005-07-21 11:34:41Wojciechowska Maria
2005-07-21 11:34:05Pełka Alina
2005-07-21 11:33:29Opoka Wiesław
2005-07-20 15:24:57Wiącek-Cieślak Halina
2005-07-20 15:21:39Gruszka Krystyna
2005-07-20 15:20:29Kawiorska Anna
2005-07-20 15:19:29Gwiaździński Rafał
2005-07-20 15:16:28Ryznar Stanisław
2005-07-20 15:09:58Barna Ryszard
2005-07-20 15:08:26Domagała Stanisław
2005-07-20 15:07:20Bogacz-Ćwięka Danuta
2005-07-19 16:47:00Klimentowski Jerzy
2005-07-19 16:46:21Rusak Leszek Ryszard
2005-07-19 15:48:32Jan Szarawara - Sekretarz Gminy
2005-07-19 15:47:36Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy
2005-07-19 11:21:49Jerzy Lechowski - Zastępca Burmistrza
2005-07-19 11:21:10Jan Bębenek - Zastępca Burmistrza
2005-06-17 08:43:46Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
2005-06-17 08:39:11Wydawanie odpisów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2005-06-17 07:55:56Wydawanie odpisów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2005-06-17 07:55:48Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
2005-06-17 07:55:39Udzielanie informacji o przedsiębiorcach
2005-06-17 07:55:30Odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2005-06-17 07:55:22Zezwolenia na alkohol
2005-06-17 07:55:11Krajowy transport osób-zezwolenie na regularne przewozy osób
2005-06-17 07:55:01Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2005-06-17 07:54:50Odpis zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2005-06-17 07:54:41Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2005-06-17 07:54:31Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
2005-06-17 07:54:22Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w przypadku jego utraty)
2005-06-17 07:54:13Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
2005-06-17 07:54:00Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób
2005-06-17 07:53:49Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób
2005-06-17 07:53:34Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób
2005-06-17 07:53:22Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób
2005-06-17 07:53:11Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu lub zezwolenie na wykonywanie przewozu osób
2005-06-17 07:52:59Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2005-06-17 07:52:41Odpis zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2005-06-17 07:52:32Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2005-06-17 07:52:19Odpis zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych