Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2008-06-18 14:53:26Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego
2008-06-18 14:53:14ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE
2008-06-18 14:52:54ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE
2008-06-18 14:52:26SPRZEDAŻ I ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWNIE WIECZYSTE
2008-06-06 13:01:49Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.
2008-06-06 11:52:24Domagała Robert
2008-06-06 11:52:19Dziubiński Andrzej
2008-06-06 11:52:13Gawrońska Anna
2008-06-06 11:52:05Kapałka Jacek
2008-06-06 11:51:59Kaczmarczyk Józef
2008-06-06 11:51:42Koniusz Krzysztof
2008-06-06 11:51:30Łaganowski Łukasz
2008-06-06 11:51:22Łyżwiński Waldemar
2008-06-06 11:51:13Malara Ireneusz
2008-06-06 11:51:03Nogacki Leszek
2008-06-06 11:50:51Rogala Michał
2008-06-06 11:50:44Różycki Henryk
2008-06-06 11:50:31Radkiewicz Jan
2008-06-06 11:50:23Sarna Marek
2008-06-06 11:50:15Placek Bogusław
2008-06-06 11:50:09Wajs-Urban Wioletta
2008-06-06 11:50:05Wąsik Krzysztof
2008-06-06 11:50:00Woźniak Zdzisław
2008-06-06 11:09:23Badurak Wiktor
2008-05-21 13:43:29Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2008-05-21 13:43:19Omasta Marek
2008-04-07 13:31:19ZA R Z Ą D Z E N I E NR 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.02.2008
2008-04-07 12:14:15ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
2008-04-07 12:11:53Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 stycznia 2008 roku
2008-04-07 12:05:08Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr10/08
2008-04-07 12:02:03ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
2008-04-07 11:59:13ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
2008-04-07 11:57:17Zarządzenie NR 9 Burmistrza MIasta i Gminy Pińczów
2008-04-07 11:54:48Zarządzenie Nr 4/0 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 stycznia 2008 roku
2008-04-07 11:50:58Zarządzenie Nr 3/0 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 stycznia 2008 roku
2008-04-07 10:36:31ZA R Z Ą D Z E N I E NR 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2008 roku
2008-04-07 10:04:03Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.04.2008 r.
2008-04-07 09:52:512008
2008-04-01 11:46:08Dane 2004
2008-03-19 14:50:35Pracownicy Szkoły Podstawowej w Kozubowie