Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2005-06-17 07:55:11Krajowy transport osób-zezwolenie na regularne przewozy osób
2005-06-17 07:55:01Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2005-06-17 07:54:50Odpis zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2005-06-17 07:54:41Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2005-06-17 07:54:31Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
2005-06-17 07:54:22Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w przypadku jego utraty)
2005-06-17 07:54:13Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
2005-06-17 07:54:00Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób
2005-06-17 07:53:49Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób
2005-06-17 07:53:34Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób
2005-06-17 07:53:22Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób
2005-06-17 07:53:11Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu lub zezwolenie na wykonywanie przewozu osób
2005-06-17 07:52:59Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2005-06-17 07:52:41Odpis zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2005-06-17 07:52:32Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2005-06-17 07:52:19Odpis zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2005-06-17 07:52:07Odpis zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2005-06-16 09:27:47Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2005-06-15 12:15:52Projekt uchwały Nr 5
2005-06-15 11:15:54Projekt uchwały Nr 4
2005-06-14 16:43:04Projekt uchwały Nr 3
2005-06-14 16:17:44Projekt uchwały Nr 2
2005-06-14 15:48:23Projekt uchwały Nr 1
2005-06-14 09:34:10Stanowiska pracy w Wydziale Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
2005-06-14 09:24:41Wydział Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
2005-06-14 09:13:36Wydział Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
2005-06-14 08:08:10WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO
2005-06-14 08:02:40WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
2005-06-06 08:09:37Chrobot Stanisław
2005-06-06 08:09:29Malara Ireneusz
2005-06-06 08:09:21Wojtaś Maria
2005-06-03 13:00:39Wojtaś Maria
2005-06-03 13:00:29Sobolewski Adam
2005-06-03 13:00:12Fijałkowski Jacek
2005-06-03 13:00:00 Zakres zadań Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
2005-06-03 12:59:42Projekty uchwał wydziałowe
2005-06-03 12:59:34Stanowiska pracy w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
2005-06-03 09:41:00Władze Gminy
2005-06-03 09:40:52Łukasz Łaganowski - Burmistrz
2005-06-03 09:40:43Szmit Henryk