Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2016-11-04 12:35:52Zespół Placówek Oświatowych w Młodzawach
2016-11-02 09:25:54Organy szkoły
2016-11-02 09:25:50Informacja o szkole
2016-11-02 09:25:45Zatrudnienie
2016-11-02 09:25:27Baza szkoły
2016-10-25 14:57:02Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
2016-10-25 14:56:34Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
2016-10-25 09:23:29Cira Witold
2016-10-25 09:23:25Kmita Maciej
2016-10-25 09:23:21Mider Zdzisław
2016-10-25 09:23:13Puchała Sylwia
2016-10-25 09:23:09Soboń Maciej
2016-10-25 09:23:04Sternak Stanisław
2016-10-25 09:23:00Wykurz Aneta
2016-10-25 09:22:56Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy
2016-10-25 09:22:52Madej Mirosław
2016-10-25 09:22:48Piekoszewski Andrzej
2016-10-25 09:22:44Guzikowska Agnieszka
2016-10-25 09:22:38Głogowiec Andrzej
2016-10-25 09:22:34Gwiaździński Rafał
2016-10-19 10:38:44Regionalna Izba Obrachunkowa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2016-10-19 10:37:53Zadania Referatu ds. Organizacji Robót Publicznych
2016-10-19 10:35:02Regionalna Izba Obrachunkowa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2016-10-05 10:32:16Stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego
2016-10-03 10:14:02Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016-10-03 10:12:24Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016-10-03 10:10:55Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-10-03 10:07:33Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-10-03 10:07:24Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016-09-28 15:01:35Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego
2016-09-28 15:01:07Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
2016-09-23 08:18:18Zamówienia Publiczne
2016-09-20 13:30:36Informacje podstawowe
2016-09-13 12:57:52Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów
2016-09-13 12:52:22Odpis zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016-09-13 12:51:47Odpis zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2016-09-13 12:51:15Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części
2016-09-13 12:46:25Wniosek o zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2016-09-13 12:34:06Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016-09-13 12:31:12Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami