Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2017-05-23 10:07:31Pełka Alina
2017-05-23 10:07:26Ryznar Stanisław
2017-05-23 10:07:21Wojciechowska Maria
2017-05-23 10:07:14Ziemba Marcin
2017-05-23 10:07:08Winiarski Piotr
2017-05-23 10:07:03Kobierski Łukasz
2017-05-23 10:06:58Kita Beata
2017-05-23 10:06:52Głogowiec Andrzej
2017-05-23 10:06:45Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2017-05-23 10:06:40Biała Bogumiła
2017-05-23 10:06:35Gębka Halina
2017-05-23 10:06:31Kmita Anna
2017-05-23 10:06:23Kucybała Wojciech
2017-05-23 10:06:17Madej Mirosław
2017-05-23 10:06:12Mącznik-Szwaczka Beata
2017-05-23 10:06:05Opoka Jolanta
2017-05-23 10:05:59Piekoszewski Andrzej
2017-05-23 10:05:54Senderowska Iwona
2017-05-23 10:05:49Spaczyński Sławomir
2017-05-23 10:05:44Wierzba Grażyna
2017-05-23 10:05:40Wójcik Jolanta
2017-05-23 10:05:35Zielińska Jolanta
2017-05-23 10:05:30Znojek Jerzy
2017-05-23 10:05:25Guzikowska Agnieszka
2017-05-22 13:52:16Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza
2017-05-22 13:52:11Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy
2017-05-22 13:52:06Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy
2017-05-12 09:08:12Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 marca 2017r.
2017-05-12 09:06:51Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 lutego 2017r.
2017-04-28 11:59:20Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pińczowie - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2017-04-27 08:08:35Majątek Spółki
2017-04-24 11:11:50Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów
2017-04-24 11:07:10Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów
2017-04-20 08:25:192017
2017-04-12 13:20:442017
2017-04-12 13:18:49Stanowiska pracy w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi
2017-04-04 10:02:01Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów
2017-04-04 10:00:17Projekt zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów
2017-03-15 14:37:102017
2017-03-15 12:34:33Aktualna taryfa dla ciepła