Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2018-02-15 09:54:12Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - trzecie wyłożenie
2018-02-15 09:54:08Projekt zmiany nr 1 MPZP sołectwa Skrzypiów
2018-02-15 09:54:03Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany nr 1 MPZP sołectwa Skrzypiów
2018-02-15 09:53:59Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 1 MPZP sołęctwa Skrzypiów
2018-02-15 09:53:55Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - III wyłożenie
2018-02-15 09:53:50Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
2018-02-15 09:53:46Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
2018-02-15 09:53:33Miasto Pińczów
2018-02-12 08:37:15Pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie
2018-02-12 08:37:08Osiągnięcia uczniów
2018-02-12 08:36:59Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie
2018-02-12 08:36:48Dokumenty szkolne
2018-01-24 14:39:38INFORMACJE O JAKOŚCI WODY
2018-01-15 14:21:41Sołectwo Włochy
2018-01-15 14:21:36Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
2018-01-15 12:49:09Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pińczowie - archiwum
2018-01-15 12:48:21Szkoły podstawowe - archiwum
2018-01-15 12:47:33Gimnazja - archiwum
2018-01-15 12:46:26Zespoły placówek oświatowych
2018-01-15 12:45:25Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie
2018-01-15 12:44:25Zespół Szkół w Pińczowie
2018-01-15 12:39:14Przedszkola
2018-01-15 12:37:27Gimnazja
2018-01-15 12:36:27Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie
2018-01-15 12:27:47Przedszkole w Bogucicach
2018-01-15 12:23:39Szkoły podstawowe
2018-01-15 12:22:09Szkoła Podstawowa w Bogucicach
2018-01-15 11:21:36Baza Aktów Własnych
2018-01-15 11:19:28Baza Aktów Własnych
2018-01-15 11:16:01Baza Aktów Własnych
2018-01-15 11:12:48Baza Aktów Własnych
2018-01-15 11:09:32Baza Aktów Własnych
2017-12-15 07:52:40Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
2017-12-15 07:52:32Statut PSCK
2017-12-07 13:45:342017
2017-12-06 14:12:04Protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2017r.
2017-12-06 14:07:15Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 3 listopada 2017r.
2017-11-22 11:20:29Opinie RIO w Kielcach
2017-11-07 13:10:45Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2017-11-07 13:08:58Radkiewicz Jan