Uchwała nr XLIII/319/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 luty 2006
udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawz użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Załączone pliki:
Uchwała nr XLIII/319/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 luty 2006 (uchwala_nr_XLIII_319_06.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2006-03-13 09:22:53 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl