Uchwała nr IVL/339/06 Rady Miejsiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2006 r
dot. utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwa ,, Pływalnia Miejska w Pińczowie "

Załączone pliki:
zal nr 1 do uchwały nr IVL/339/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2006 r (Zalacznik do uchwaly nr IVL_336_06 1 s.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 13:56:40 Redaktor: Maria Wojciechowska
zal nr 1 do uchwaly nr IVL/339/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2006 r (zal_1do_uchwaly nrIVL_339_06.doc - 43.008 KB)
Data publikacji: 2006-07-18 08:54:11 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: dot. utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Pływalnia Miejska w Pińczowie

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl