Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji do przeprowadzenia oceny ofert na  realizację zadań pożytku publicznego w 2006r. z obszaru pomocy  społecznej: „Uruchomienie i  prowadzenie świetlicy dziennego pobytu dla osób starszych”


Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku (zarzadzenie_Nr_22_B_M_2006_zmiana_osobowa_komisji.doc - 64.512 KB)
Data publikacji: 2006-10-03 11:32:27 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zmian w składzie osobowym komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006r. z obszaru pomocy społecznej: „Uruchomienie i prowadzenie świetlicy dziennego pobytu dla osób starszych”

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl