Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zasad  dokumentowania wpływu do Urzędu faktur oraz rachunków  za usługi, dostawy i roboty budowlane

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2006 roku (zarzadzenie_Nr_64_B_M_2006_zasady_przyjmowania_Faktur.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2006-10-03 13:59:07 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania wpływu do Urzędu faktur oraz rachunków za usługi, dostawy i roboty budowlane

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl