Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

INFORMACJA

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

 

Na podst. art. 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627. z późn. zm.)

 

Podaję do publicznej wiadomości

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku zamieszczono wniosek złożony przez SEMIX Sebastian Fabiańczyk, ul .Wojska Polskiego 15, 42-287 Psary, działający w upoważnieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 55334_Gacki_ Centrum”

na działce o nr ewid.1054 obręb 37, we wsi Wola Zagojska Górna.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Złota 7, 28 – 400 Pińczów w terminie
21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 06 listopada 2006r.
w godzinach urzędowania.

 

 

Pińczów, 12 października 2006r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

                                         mgr inż. Łukasz Łaganowski

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl