Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Pińczów, dn. 16.10.2006r.

 

 

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

Stosownie do art. 32 ust. 2 i art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami/

 

 

podaję do publicznej wiadomości

 

 

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach zamieszczono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stodoły na oborę oraz budowie płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę w miejscowości Kopernia.

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w dniach pracy Urzędu tj. pon. śr. czw. godz. 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00 i piątek 7.30.14.00

 

 

 

 

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

                                                                         mgr inż. Łukasz Łaganowski


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl