Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lutego 2007 roku

                                  OBWIESZCZENIE

                BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

                                  z dnia 14 lutego 2007 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego   Urzędu Miejskiego w Pińczowie

 

 

 

               Na podstawie § 4 Zarządzenia Nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z  dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie określony zarządzeniem  Nr 1/07 z dnia 3 stycznia 2007 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 10/07 z dnia 22 stycznia 2007 r.

 

  

Zał. 1

 

                                                               BURMISTRZ

 

                                                     mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 


Załączone pliki:
Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lutego 2007 roku (zalacznik_nr_1_do_obwieszcznia_tekst_jednolity_regulaminu.doc - 297.472 KB)
Data publikacji: 2007-02-15 13:52:54 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W PIŃCZOWIE

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl