Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 kwietnia 2007 roku
w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych   zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym  i innym  podmiotom

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 kwietnia 2007 roku (Zarzadzenie_Nr_41_B_M_2007_zadania_plywanie.doc - 57.344 KB)
Data publikacji: 2007-04-05 08:39:27 Redaktor: Ewa Zacharz
Opis: Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl