Informacja Burmistrza miasta i gminy Pińczów

Pińczów dnia 21.06.2007 rok

 

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

         Stosownie do art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zmianami/

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej z udokumentowanego złoża wapieni lekkich „Włochy” w miejscowości Włochy gmina Pińczów.

 

         Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 02.11.2006 roku.

 

 

 

                                 BURMISTRZ

                                   Mgr inż. Włodzimierz Badurak


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl