Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr36/07

Pińczów. 2007-03-19

 

OŚiGM.VIII.341/3/07

 

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 36/07

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.  "usługi sprzętowo-transportowe - bieżące utrzymanie dróg wykonywane systemem gospodarczym"

 

 

Na podstawie art. 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) i 34 ust. 3  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w  Pińczowie oraz § 1 ust. 3 Zarządzenia Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 lutego 2007 r.,w sprawie zasad przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

 

1.         Przewodniczący       -           Pan Stanisław Ryznar

2.         Sekretarz                   -           Pan Waldemar Szymczyk

3.         Członek                     -           Pani Alina Pełka

4.         Członek                     -           Pan Hubert Bochniak

5.         Członek                     -           Pani Bożena Liber

 

            Komisja, zgodnie z obowiązującym Regulaminem przygotuje i przeprowadzi zamówienie publiczne w terminie do dnia  17 kwietnia 2007 roku.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl