Uchwała Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Załączone pliki:
Uchwała Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r. (Uchwala_nr_XVII_123_07.doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 12:26:05 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r. (Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XVII_123_07.xls - 38.912 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 12:48:36 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/123/07 z dnia 14 listopada 2007 r. (Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XVII_123_07.xls - 93.184 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 13:13:26 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/123/07 z dnia 14 listopada 2007 r. (Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XVII_123_07.xls - 93.184 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 13:15:30 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/123/07 (Zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XVII_123_07.xls - 93.184 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 13:17:23 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/123/07 z dnia 14 listopada 2007 r. (Zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XVII_123_07.xls - 92.672 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 13:20:25 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.
Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/123/07 z dnia 14 listopada 2007 r. (Zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XVII_123_07.xls - 93.184 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 13:23:09 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.
Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/123/07 z dnia 14 listopada 2007 r. (Zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XVII_123_07.xls - 93.184 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 13:25:39 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.
Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/123/07 z dnia 14 listopada 2007 r. (Zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XVII_123_07.xls - 93.184 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 13:27:53 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl