Przyjęcia interesantów

Urząd Miejski w Pińczowie pracuje
 od poniedziałku do piątku
w godzinach
od 7.30 do 15.30


Obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Pińczowie przyjmują:

 BURMISTRZ I JEGO ZASTĘPCA
we wtorki
w godzinach 8.00 - 16.00

 SEKRETARZ GMINY I NACZELNICY WYDZIAŁÓW
codziennie  w godzinach pracy Urzędu


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl