Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

Komisja Budżetu, Finansów  i  Planowania w następującym składzie :

 

Przewodniczący :

Marek Skubek

 

Członkowie:

Krzysztof Wąsik

Aneta Wykurz

Grażyna Robak

Henryk Różycki

 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl