Komisja Przemysłu i Handlu

Komisja Przemysłu  i  Handlu w  składzie :

 

Przewodniczący :

Marta Łaskawiec

Członkowie:

Wiktor Badurak

Maciej Soboń

Adam Koniusz

Edward Szumara


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl