Wydział Rolnictwa i Gospodarki Mieniem

Naczelnik  Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

 mgr inż. Stanisław Ryznar

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 38,
tel. 412345310

 

Stanowisko  ds. rolnych oraz geodezji, ewidencji gruntów i budynków

inspektor mgr inż. Małgorzata Łaganowska

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 37,
tel. 412345311

 

Stanowisko  ds. komunalnych i organizacji robót publicznoch

Stanowisko ds. czystości i porządku w gminie

inspektor mgr inż. Anna Kawiorska

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 43,
tel. 412345312

 

Stanowisko ds. gospodarki lokalami mieszkalnymi

inspektor mgr Urszula Piwowarska

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 43,
tel. 412345312

 

 Stanowisko  ds. gospodarki nieruchomościami

 inspektor mgr inż. Izabela Mijał

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 39,
tel. 412345314

 

Stanowisko  ds. gospodarki nieruchomościami 

inspektor mgr Monika Karpińska

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 39,
tel. 412345314

 

 Stanowisko ds. komunalnych i organizacji robót publiczny

podinspektor Leszek Misztal

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 40

tel. 412345313

 

 Stanowisko ds. komunalnych i organizacji robót publiczny

inspektor inż. Hubert Bochniak

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 40

tel. 412345313


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl