Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Komisja Oświaty,Kultury i Kultury Fizycznej  w składzie :

 

Przewodniczący :

Sylwia Puchała

 Członkowie :

Witold Cira

Dariusz Pikulski

Edward Szumara

Maciej Kmita


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl