INFORMACJA O SZKOLE

Szkoła Podstawowa w Brześciu powstała w 1951 roku. Obejmuje ona dzieci z obwodu trzech wsi: Brześcia, Podłęża, Szczypca. Obecnie uczęszcza do niej 62 uczniów, a do Przedszkola 20-cioro dzieci.

Szkoła liczy 6 oddziałów plus klasę "0".

 Powierzchnia zabudowy - 524,98m2, a powierzchnia użytkowa 929,80m2.

W 2007 roku Szkoła otrzymała pracownię komputerową oraz centrum multimedialne do biblioteki szkolnej.

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl