Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony  Przeciwpożarowej w  następującym składzie :        

 

Przewodniczący:

Leszek Nogacki

Członkowie:

Bogumiła Guza

Wiesław Opoka

 Kazimierz Klasiński


 

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl