Uchwała Nr XXI/181/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXI/181/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r. (Uchwala_nr_XXI_181_08.doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 11:28:49 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/181/08 (zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXI_181_08.xls - 25.6 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 11:30:47 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan dochodów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/181/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r. (zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXI_181_08.xls - 32.768 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 11:32:56 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan wydatków
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/181/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r. (zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXI_181_08.xls - 54.272 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 11:35:22 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/181/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r. (zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XXI_181_08.xls - 54.272 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 11:37:32 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/181/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r. (zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XXI_181_08.xls - 54.784 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 11:40:33 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl