Forma Prawna
  Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury powołane Uchwałą Nr XXVIII/205/2001 Rady Miejskiej jest komunalną instytucją kultury podległą Radzie Miejskiej w Pińczowie.


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl