Struktura Organizacyjna

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury jest jednostka samodzielną , posiada osobowość prawną, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i samodzielnie opracowuje plany swej działalności.

W skład Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury wchodzą działy:

  • Artystyczny (w tym świetlice wiejskie)

  • Administracyjny

  • FinansowyUrząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl