Majątek Gminy Pińczów w 2007 roku

ewidencja składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Pińczowie na 31 grudnia 2007r.


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl