Statut PSCK

Statut Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Statut PSCK został nadany przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVIII/205/2001 w dniu 31 stycznia 2001 roku. Zmieniony Uchwałami Nr IL/357/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2006 roku, Uchwałą Nr XVII/129/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 roku, Uchwałą Nr XXXVI/332/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r. i Uchawałą Nr XLI/354/13 z dnia 25 września 2013 r.

 Treść statutu załączona została w postaci pliku PDF


Załączone pliki:
Statut PSCK tekst jednolity (statut_psck_tekst_jednolity.pdf - 2239.726 KB)
Data publikacji: 2017-12-14 13:58:02 Redaktor: Jankowski Grzegorz
Opis: Statut PSCK tekst jednolity

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl