Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji na stanowisko młodszego referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

ogłasza

 

listę kandydatów którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji

na stanowisko młodszego referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

 

Niniejszym informuję, że do następnego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej,  na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. administracyjno-gospodarczych zakwalifikowały się osoby, które z testu pisemnego uzyskały 50 % punktów i powyżej tej liczby. Wymóg ten spełniły:

 

1.     Beata Sobstyl,

2.     Jacek Musiał,

3.     Ewelina Pięta.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                 

                                                              mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 

 

Pińczów, dnia 25 kwietnia 2008 r.


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl