Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. współpracy organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko

młodszego referenta ds. współpracy organizacjami pozarządowymi

w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Miejskim w Pińczowie została wybrana Pani:

 

Imię:           Agnieszka

 

Nazwisko:  Strączek

 

Zamieszkała:   Pińczów

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Strączek jako jedyna z kandydatek udokumentowała wykształcenie podyplomowe. Ponadto posiada doświadczenie w organizowaniu i tworzeniu organizacji pozarządowych, pozyskiwaniu środków. W końcowej klasyfikacji uzyskała największą liczbę punktów t.j. 9 pkt na 10 pkt możliwych. Kolejne z kandydatek otrzymały po 8 punktów.

 

 

 

 

                                                                         BURMISTRZ

        Pińczów, dnia 30 kwietnia 2008 r.                                                                   

                                                                                       mgr inż. Włodzimierz Badurak


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl