Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 03.06.2008 R. NR NK-I-0911-86/08
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów -  STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 03.06.2008 R. NR NK-I-0911-86/08

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Uchwala_nr_XXII_192_08.doc - 39.424 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 11:42:26 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. (zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXII_192_08.doc - 779.776 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 12:12:11 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pińczów Dla Obszaru Miasta Pińczowa i Obszarów Sołectw:Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. (zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XXII_192_08.doc - 61.952 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 13:13:05 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu zmiany studium

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl