Uchwała Nr XXIV/213/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXIV/213/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r. (Uchwala_nr_XXIV_213_08.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2008-06-24 11:05:30 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl