Uchwała Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Uchwala_Nr_XXV_222_08.doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:16:05 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2008
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXV_222_08.xls - 43.668 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:18:07 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan Dochodów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXV_222_08.xls - 33.28 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:20:15 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan Wydatków
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXV_222_08.xls - 104.96 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:22:45 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XXV_222_08.xls - 104.96 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:24:48 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XXV_222_08.xls - 104.96 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:30:11 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XXV_222_08.xls - 104.96 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:33:37 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XXV_222_08.xls - 104.96 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:36:23 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan dotacji przedmiotowych w 2008 r.
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XXV_222_08.xls - 104.96 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:38:45 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dotacje celowe
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_9_do_uchwaly_nr_XXV_222_08.xls - 104.96 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:41:25 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_10_do_uchwaly_nr_XXV_222_08.xls - 105.472 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 09:47:19 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl