Uchwała Nr XXV/223/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXV/223/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Uchwala_nr_XXV_223_08.doc - 41.984 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 10:42:16 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/223/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXV_223_08.doc - 778.24 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 10:45:08 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Zmiana studium uwarunkowań - tekst jednolity
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/223/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XXV_223_08.doc - 64.512 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 10:53:31 Redaktor: Mirosława Ciesielska
Opis: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl