Stanowiska pracy w Referacie ds. Organizacji Robót Publicznych

Kierownik Referatu

mgr inż. Ryszard Barna

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 36,

  tel. 0413573871 w. 49

 

Stanowisko pracy ds. rozliczeń

mgr inż. pl. przestrz. Anna Kawiorska

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 36,

 tel. 0413573871  w. 49


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl